Crawford Art Gallery bilingual logo
BaileMaidir Le Cuairt StairFoghlaim & Pléigh Gníomhaíochtaí Saothar Na SeachtaineComhpháirtíochtaíCaiféFolúntais

Foghlaim & Pléigh

REPRO FREE Visitors pictured at the opening of the Crawford Gallery Cork's SEEN, NOT HEARD exhibition running from 28 JuneÐ28 October 2019. For its summer 2019 exhibition, the Crawford Art Gallery will present a major survey exhibition, titled Seen, not Heard. The selection of work will range from 18th-century to present, examining the representations of children from the historical to contemporary from Irish art collections and Irish artists. As part of the associated Crawford Art Gallery Learn and Explore Programme, Seen, not Heard, will develop an active space concurrent with the exhibition in the upper gallery. The extensive gallery space will be transformed to allow visitors to most definitely be seen and heard, while actively exploring scale from the tiny to the fully immersive; a wide range of art material and even draw on the walls (pictured). Pic Daragh Mc Sweeney/Provision
Íomhá ó: Cuairteoirí ag taispeántas Ghailearaí Crawford SEEN, NOT HEARD Grianghraf: Soláthar

Nasc chuig gníomhaíochtaí anseo.

Tugaimid cuireadh do lucht féachana an gailearaí, na taispeántais agus na healaíontóirí a chuirimid i láthair a fhiosrú.

Is do gach duine ár gcláir.

Bíonn páirt acu sa ghailearaí, ar na sráideanna, sna scoileanna, in ionaid sláinte agus i réimse ionad pobail.

Ar ár gcláir áirítear ceardlanna, turais, cainteanna, feidhmíocht, imeachtaí ar scála mór agus tionscadail phobail fadtéarmacha agus tionscadail chomhpháirtíochta sláintebhunaithe.

Is mian linn scáthán a thabhairt d’ilchineálacht ár lucht féachana, agus don éagsúlacht agus don chastacht a bhaineann leis na saothair ealaíne atá sa ghailearaí.

Cuirimid spás ar fáil chun an tsamhlaíocht a bheathú agus ina dtugtar luach do chruthaitheacht 

Tuigimid má aithnítear aitheantas cultúrtha duine aonair go gcuirtear ar chumas an duine dínit agus fás a léiriú. 

Cuirimid fáilte roimh an deis obair i gcomhar le daoine a bhfuil glóir, cumais, agus taithí éagsúla acu.

Roinnt bealaigh a n-oibrímid:

Daoine Óga agus Teaghlaigh

Tá leanaí, teaghlaigh agus déagóirí i gcroí ár gcláir. 

Tugann gníomhaíochtaí Saor in aisce ar an Domhnach spreagadh le spraoi agus lucht féachana ó ghlúin go glúin a fhiosrú.

Tá sé mar aidhm ag ár gclár do dhéagóirí muinín agus fiosracht a spreagadh.

Tacaímid le daoine óga bualadh le daoine ar comhaois leo agus a gcuid scileanna, a dtaithí agus a gcuid deiseanna a fhorbairt chun gairmeacha cruthaitheacha a fhorbairt.

Bíonn cainteanna agus turais phoiblí ar oscailt do gach duine agus tá sé mar aidhm acu comhráite a oscailt faoi ealaíontóirí, smaointe, cultúr agus sochaí.

Pobal

Cuirimid réamhsheisiúin agus cuairteanna treoraithe do ghrúpaí ar fáil ó réimse leathan cúlraí.

Cuirimid fáilte roimh dhaoine a tháinig go dtí an gailearaí den chéad uair.

Aithnímid agus tugaimid luach ach go háirithe do thaithí saoil agus don teacht aniar a bhíonn inár bpobail chomharsanachta.

Ar na grúpaí cuairte rialta tá daoine fásta sa bhreisoideachas, eagraíochtaí a thacaíonn le húsáideoirí sinsearacha agus an tseirbhís mheabhairshláinte.

Scoileanna agus Múinteoirí

Tá cuairteanna treoraithe feiliúnach do scoláirí ar gach aois, cumas agus cúlra.

Is féidir cuairteanna treoraithe a shaincheapadh don churaclam nó tacú le daoine óga agus múinteoirí lena n-iniúchadh. Maidir leis na cuairteanna seo spreagfaidh siad labhairt go muiníneach faoi ealaín agus dearcthaí na mac léinn a fhorbairt.

Déan teagmháil le


Anne Boddaert
anneboddaert@crawfordartgallery.ie
+353 (0)21 490 7857

Emma Klemencic
emmaklemencic@crawfordartgallery.ie
+ 353 (0) 21 4907862

Eimear Marley 
Learnandexplore@crawfordartgallery.ie 
+ 353 (0) 21 4907862

Nasc chuig Foghlaim agus Pléigh Béarla chun níos mó eolais a fháil.

Link to English Learn and Explore for further information.

Uaireanta Oscailte

Luan go Satharn 10.00rn - 5.00in
Déardaoin go dtí 8:00in

Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc
11 rn - 4in


Tá an iontráil dheireanach 15 nóiméad roimh am dúnta

TripAdvisor LogoPure Cork LogoIreland's Ancient East logoCork Digital Mareting Awards Winner 2021Cork Business Association Logo
Covid Charter logo
Covid Charter logo
Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media logo

© 2024 www.crawfordartgallery.ie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content