Crawford ARt Gallery logo

Events

EventsEvents Archive

Turas Gaeilge Radharc: Dearcthaí i bPrionta | Irish Language Tour of RADHARC: Perspectives in Print

Turas Ghailearaí Ealaíne Crawford

Dé Domhnaigh 5 Márta, 2:30 i.n. | Sunday 5 March, 2:30pm

Tá áthas ar Ghailearaí Crawford Chorcaí turas nua ar an ngailearaí a fhógairt, lena n-áirítear ár dtaispeántas nua RADHARC: Dearcthaí i bPrionta atá á chur i láthair trí Ghaeilge. Taispeántas é atá bunaithe ar ár mbailiúchán cuimsitheach clóite, a chuirtear i láthair trí chomharthaíocht dhátheangach (Gaeilge/Béarla) agus a chuireann trasghearradh priontaí ón gcéad seo caite ar taispeáint. Beidh an turas saor in aisce do chách agus mairfidh sé thart ar 45 nóiméad. Is Céimí de Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh é Billy Lingwood le BA Onóracha. Tá speisialtóireacht ag Billy i ndéanamh priontaí, rud a ligeann dó léargas uathúil a thabhairt ar an turas seo ar ár dtaispeántas clóite.

Tá an pointe cruinnithe don turas seo sna Gailearaithe Dealbhóireachta. Beidh an turas seo ar siúl ag 2:30 i.n. agus mairfidh sé thart ar 45 nóiméad. 

Cuir in áirithe anseo.


Crawford Art Gallery is delighted to announce a new tour of the gallery including our new exhibition RADHARC: Perspectives in Print presented through Irish. Drawn from our extensive print collection, this exhibition is mediated through bilingual (Gaeilge/English) signage and offers a cross-section of printmaking over the past hundred years. The tour will be free to all and will last approximately 45 minutes in length. Tour guide Billy Lingwood is a Graduate of the Limerick School of Art and Design with a BA Hons. Billy specialises in printmaking, allowing him to bring a unique perspective to this tour of our print exhibition.

The meeting point for this tour is in the Sculpture Galleries. This tour takes place at 2:30pm and will last approximately 45 minutes.

Book through Eventbrite here.

Emmett Place, Cork, Ireland
T12 TNE6
Tel: 021 480 5042
info@crawfordartgallery.ie

Opening Hours
N.B. Last entry is 15 minutes before closing

Monday–Saturday 10.00am–5.00pm*
Thursday until 8.00pm

Sundays and Bank Holidays
11.00 am4.00pm

*Second floor closes 15 minutes before closing
TripAdvisor LogoPure Cork LogoIreland's Ancient East logoCork Digital Mareting Awards Winner 2021Cork Business Association LogoCovid Charter logo
Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media logo

© 2023 www.crawfordartgallery.ie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content